Co to jest ETF? Podstawy blog Finanse Bardzo Osobiste Marcin Iwuć

Na pytanie o to, czy ETF to taki fundusz, trzeba odpowiedzieć twierdząco, ale w odróżnieniu od innych podobnych są one przedmiotem obrotu na giełdzie papierów wartościowych. Nazwa może być myląca – przywodzi bowiem na myśl Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO) oraz Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ). Decydując się na inwestowanie pieniędzy w fundusze inwestycyjne, warto rozważyć fundusz […]

Co to jest ETF? Podstawy blog Finanse Bardzo Osobiste Marcin Iwuć Read More »